VSR-60 系列

产品特点

• 平衡阀芯设计
• 隔膜式
• 动态调节的先导减压器
• 先导减压器可提高性能
• 提供良好的输出稳定性
• 适用于氧气

 

技术参数

• 类型:先导式减压
• 进气压力P1:70/300/400 bar
• 出气压力P2:70/200/300/400 bar
材质
• 阀座:EPDM (进气压力70 bar)    PCTFE (进气压力70~400 bar)
• 膜片:EPDM
• O型圈:Viton®
• 进/出气连接:3/4”/ 1”NPT(F)
• 温度适用:-30oC to +74oC
• 泄漏率:泡沫测试
• 流量参数:3/4”Cv=1.95   1”Cv=2.07
• 重量:约10.6kg